Freeletics Workouts – Alle Workouts im Überblick

Hier findest Du alle Freeletics Workouts im Überblick – Einfach anklicken und nähere Informationen zu dem jeweiligen Freeletics Workout erfahren.

Achilles

Adonis

Agon

Aias

Amazona

Arachne

Atalanta


Aura

Charon

Chimera

Demeter

 

Echo

Elektra

Erebos

Eris

Freeletics Workout HADES

Hebe

Hekake

HELIOS Freeletics

Herakles

HERMES Freeletics

Kadmos

KENTAUROS Freeletics

Kerberos

KRIOS Freeletics

Kyklops

Mania

Medusa

METIS Freeletics

Minotauros

MORPHEUS Freeletics

NEMESIS Freeletics

NYX Freeletics

Odysseus

Orion

Orpheus

Pegasos

PERSEPHONE Freeletics

Perseus

POSEIDON Freeletics

PROMETHEUS Freeletics

Rhea

Selene

Skylla

Styx

Tantalus

Thalassa

Theseus

Typhon

VENUS Freeletics

ZEUS Freeletics